''Van Zelf Sprekend''

Individuele therapie Individuele psychosociale therapie

''Van Zelf Sprekend''


Psychosociale Therapie

Een situatie, gevoel of relatie vormt een obstakel in je leven. Je hebt zelf al geprobeerd het te verhelpen of er misschien met anderen over gepraat, maar je blijft er tegenaan lopen of erin hangen. Op een dag besluit je professionele hulp in te roepen, voor de meesten een hele stap.

We maken een afspraak voor een kennismaking. Je krijgt in deze eerste sessie ruim de gelegenheid om te vertellen waar je mee worstelt en we bekijken dat samen van verschillende kanten.

Misschien komen er gevoelens bij je naar boven, krijg je al een inzicht of kijk je eerst de kat uit de boom; alles is goed. Aan het eind van de sessie vertel ik je op welke manieren we samen aan de slag zouden kunnen gaan. In deze eerste sessie van 1 á 2 uur heb je daar al een gedeelte van ervaren.

Kan ik verder niets voor je betekenen, dan zal ik dat eerlijk zeggen. Voel je er zelf toch niet voor, zeg dat dan gerust. Je mag ook eerst alles laten bezinken en het me later laten weten.

Besluiten wij met elkaar in zee te gaan, dan maken we afspraken over wat we van elkaar verwachten, tekenen een kleine overeenkomst en starten we. Regelmatig zullen we overleggen of we op de goede weg zijn, of we verder gaan en zo ja hoe.

Waarschijnlijk vraag ik je af en toe om tijdens - of tussen de sessies door - iets te onderzoeken, uit te proberen of uit te werken. Het kan zijn dat iets je niet aanspreekt of zelfs tegenstaat; zeg dat gerust, dat helpt ons juist verder. Alles is bruikbaar als materiaal om mee te werken en van te leren.

In het begin van het traject zullen we proberen in te schatten hoeveel sessies en wat voor periode er nodig zijn. De praktijk wijst echter uit dat dit moeilijk is te zeggen, omdat onder de oorspronkelijke, vaak wat oppervlakkiger hulpvraag vaak een dieper en hardnekkiger thema verborgen ligt dat om aandacht vraagt.

Vaak is in het begin de frequentie hoger, bijvoorbeeld 1 x per week of per 2 weken, en bouwen we die later af, bijvoorbeeld naar 1 x in de 3 maanden. Dit doen we altijd in overleg.

Op een bepaald moment vind je het genoeg. Dan is het tijd om te stoppen, alles te verwerken en z'n plek te laten vinden. Tijd om nieuwe wegen in te slaan, met vertrouwen en een rugzak vol met bruikbare gereedschappen.

Ik stel het dan op prijs om afscheid te nemen, mits jij dat ook wilt, en zal je vragen een eindevaluatie in te vullen om mijn werk verder te kunnen verbeteren.

Voor achtergrondinformatie over psychosociale therapie bij ''Van Zelf Sprekend'', zie:

Voor achtergrondinformatie over mij, zie:

Voor relatietherapie, zie:

Voor psychosociale begeleiding bij dementie, zie:

Copyright © 2024 Betty Eisma Individuele therapie - Relatietherapie - Dementie
Wanneer - Doel - Hoezo - Visie - Werkwijzen - Wie
Contact en Route - Tarieven - Reacties - Links