''Van Zelf Sprekend'' Hoezo: ''Van Zelf Sprekend'' ?
''Van Zelf Sprekend''


Psychosociale Therapie

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om hulp te vragen wanneer we er zelf niet uit komen. Soms aarzelen we toch om dat te doen. Psychosociale begeleiding of therapie is dan een laagdrempelige mogelijkheid; er is geen verwijzing nodig en ik heb geen wachtlijst.

Het gaat in deze begeleiding om jou zelf. Bereidheid om te kijken naar de rollen die je vervult en hoe die je beleving en hele persoonlijkheid kleuren, is essentieel. In alles wat je meemaakt, is de manier waarop je ermee omgaat cruciaal.
Bewustwording daarvan leidt vanzelf naar nieuwe mogelijkheden om het, waar nodig, anders te doen.

En er is een nog diepere laag in ons: het Zelf. We hebben het in het dagelijks leven meestal over onze zichtbare buitenkant, dat wat wij "ik" noemen en onze naam draagt. Het Zelf echter, is onze diepste - maar ook onze hoogste - vaak onbewuste kern.
Wanneer we dít Zelf laten spreken, zijn we in contact met ons innerlijk weten. Dan wordt duidelijk wat echt bij je past en wat niet. Durven we naar die innerlijke stem te luisteren, dan wordt het leven als vloeiender en zinrijker ervaren.

De naam ''Van Zelf Sprekend'' verwijst naar deze verschillende niveaus van zelfbeleving. In de begeleiding richt ik mij op beide niveaus: het persoonlijke en het zielsniveau, afhankelijk van wat nodig en mogelijk is en jou het meest aanspreekt.

Copyright © 2024 Betty Eisma Individuele therapie - Relatietherapie - Dementie
Wanneer - Doel - Hoezo - Visie - Werkwijzen - Wie
Contact en Route - Tarieven - Reacties - Links