''Van Zelf Sprekend'' Visie.
''Van Zelf Sprekend''


Psychosociale Therapie

Bij Hoezo "Van Zelf Sprekend" beschrijf ik dat de naam ''Van Zelf Sprekend'' verwijst naar verschillende niveaus van zelfbeleving. In de begeleiding richt ik mij op deze beide niveaus.

Ik bekijk de hulpvraag dus op: 1. persoonlijk niveau (het zelf) en 2. "zielsniveau" (het Zelf).

 1. Op persoonlijk niveau:

  Oude patronen om problemen aan te pakken zijn vaak ontstaan in de kindertijd. Deze "overlevingsmechanismen" waren toen nodig om (als kind) voldoende aandacht, liefde, erkenning, voeding en zorg te krijgen.
  Ook zogenaamde overtuigingen ontstaan in onze jeugd, bijvoorbeeld over hoe het in het leven toegaat, welke (on-)mogelijkheden je hebt en wat er van je wordt verwacht.

  Deze oude patronen en overtuigingen kunnen je (als volwassene) flink klem zetten, als oude kleren van een vroegere maat, die niet goed meer passen en je eigenlijk alleen nog maar beperken en beknellen.

  Ik richt mij op het opsporen, bewust maken en helpen veranderen van deze beperkende patronen en overtuigingen. Soms komen daarbij onverwerkte emoties naar boven. Door deze nu, als volwassene, te ervaren, kan je ze alsnog verwerken.
  Hiermee bevrijd je jezelf van die knellende kleren van vroeger. Zo krijg je ruimte voor iets nieuws.

  Ook ontwikkelen zich in de kindertijd verschillende “deelpersonen” in ons. Eén van de eersten is een vrolijk, onbevangen, spelend kind, puur en ongeremd. Een volgende beschermt dit kind tegen kritiek van anderen. En weer een ander weet zich heel goed aan te passen aan de wensen van onze ouders.

  Deze deelpersonen duiken op in de therapie. Door daarmee te werken kan je innerlijke tegenstellingen verenigen en oplossen. En (verborgen) talenten en kwaliteiten kan je bewust belichten en versterken.

 2. Op zielsniveau:

  In de kern is elk mens goed en geneigd tot heelheid, liefde en ontwikkeling van het bewustzijn.

  Die kern wordt in de loop van het leven omhuld door de steeds groeiende persoonlijkheid: dat wat je aan de buitenkant toont en wie je in dit leven bent, met al je innerlijke tegenstellingen, emoties en gedachten.

  Hervinden van het contact met je kern (je innerlijk weten, je ziel, je Zelf, diegene ónder al die deelpersonen) geeft richting aan je leven, maakt duidelijk wat belangrijk is en wat niet.

  In de sessies zoek ik altijd wegen om tot die kern te komen, om het contact waar nodig te herstellen, een vonkje van bewustzijn te creëren waardoor je ‘weet’ wat goed voor je is, wat je te doen staat of dat het goed is zoals het is.

  Dit kan helderheid, sturing en energie geven op allerlei gebieden: relaties, werk, gezondheid, zingeving en religie.

Waar zich het merendeel van onze sessies afspeelt hangt af van jou en van de vraag waarmee je komt.

Copyright © 2024 Betty Eisma Individuele therapie - Relatietherapie - Dementie
Wanneer - Doel - Hoezo - Visie - Werkwijzen - Wie
Contact en Route - Tarieven - Reacties - Links